04 de gener 2014

Quina mida ha de tenir la fotografia?

Tenir en compte com quedaran las fotografies o vídeos pujats a les xarxes socials, requereix un petit manual per no perdre's.

La gent de Tentsocial va crear una infografia amb les mesures de les principals xarxes socials.


01 de gener 2014

El Dissenyador Dual o el concert de Cap d'Any

Vaig llegir un article en el qual s'advertia de la desaparició de l'ofici de maquetador. De la mateixa manera que ho van fer en el seu dia fotomecàniques, escanistes... Ara sembla que els dissenyadors també volem acabar amb els programadors.

És cert que la crisi ha reduït equips, s'ha eliminat estructura dins dels estudis. El disseny gràfic abasta múltiples camps d'acció. Diversos i variats escenaris on poder aplicar els nostres coneixements. El perfil del dissenyador va canviant a mesura que la societat així ho requereix.

Al dissenyador se li demanava al principi, quan la tecnologia era analògica, conèixer el medi i saber transmetre a un grup divers de professionals instruccions clares per poder realitzar una producció complexa.

Més tard l'arribada dels ordinadors, van fer que aquell director d'orquestra, es convertís en un home orquestra, amb els coneixements pertinents podia ell mateix realitzar allò que abans depenia de fotomecàniques, fotogravadors, escanistes... Realitzar els esbossos, maquetes... a l'estudi, era una tasca senzilla.

Però la revolució no només va arribar al dissenyador. Les impremtes també, per exemple, van eliminar passos i processos, demanant al dissenyador que també realitzes les tasques d'art final i els pdf/x. Ara no només realitzava maquetes i esbossos, sinó la maquetació completa dels originals.

Les plantilles per a catàlegs, pàgines web, blocs... fan que cada vegada sigui més senzill realitzar les tasques de maquetació. Cauen gran part dels maquetadors.

Apareix el núvol, els dispositius mòbils, i tot aquell dissenyador que no sàpiga programar sembla abocat a l'extinció. I la pregunta és: Ara el dissenyador ha de ser un informàtic, un programador? No, el dissenyador utilitza una o diverses eines per realitzar la seva feina, entre elles l'ordinador.

Però els fonaments d'aquesta professió són, no ho oblidem mai, comunicar un missatge. En altres paraules donar forma, plasmar idees intangibles, conceptes volàtils sobre un suport informatiu.

Partint de la premissa anterior que em sembla clara, i indiscutible, el dissenyador ha d'avaluar quan i on aplicar el missatge a comunicar. De la mateixa manera que fa anys un dissenyador decidia el format d'una publicació, les mesures d'un cartell o quantes pàgines eren necessàries per a distribuir la informació en un catàleg. Avui ha de ser coneixedor dels nous formats on difondre un missatge, per arribar de la manera més immediata, impactant i eficaç possible a un públic objectiu. Ordinadors, tauletes, mòbils, s'afegeixen a tots aquells suports analògics ja coneguts. És tasca del dissenyador sospesar quina o quines són idonis per comunicar un missatge concret. Treballant en paral·lel analògic i digital. Aprofitant i explotant al màxim les possibilitats de cada mitjà. Complementant-se els uns als altres. Creant sinergies. I per descomptat sense caure en la còpia plana i buida entre suports.

I un cop estructurada i planificada la metodologia a seguir, decidida l'estètica i els suports o mitjans que utilitzarem per comunicar el missatge del nostre client al seu públic objectiu; és on entren en joc tots aquells especialistes en els diferents camps, que donaran forma física a les idees. Ja siguin aquestes analògiques, digitals o ambdues. Aportant cada un d'ells els seus coneixements específics, per polir i solucionar qualsevol problema que pugui sorgir en el procés.

Per tant el futur del dissenyador, és tornar a ser aquell director d'orquestra d'antany. Visualitzant en cada moment i per a cada projecte, quin suport s'ajusta millor a les necessitats pròpies i úniques del mateix.
 
Ir abajo Ir arriba