17 de març 2013

Calcular el llom d'un llibre II

A l'anterior entrada vaig explicar com calcular el llom d'un llibre. En aquesta presentaré visualment el desenvolupament i adaptació al nostre art final en els tres supòsits més comuns.

Realitzaré el dibuix o esquema per el desenvolupament de la coberta amb la que treballàvem en l'entrada anterior: Un llibre de 360 pàgines en paper estucat mat de 135gr. Aquest tenia un llom de 19,80 mil·límetres. Afegiré un format de pàgina, per exemple 170 x 240mm. (fig. 1). Els tres casos d'enquadernació més comuns son: Coberta fresada (fig. 2), coberta cosida amb solapes (fig. 3) i tapa dura de llom recte (fig. 4).


Coberta fresada on el format de pàgina no varia i només hem d'afegir 0,5mm. Com a gruix de la coberta de cartró.

Coberta cosida amb fil on el format de pàgina no varia i només hem d'afegir 0,5mm. Com a gruix de la coberta de cartró. I 2mm. Per tal que les solapes tinguin joc.

Coberta tapa dura on el format de pàgina varia afegint en aquest cas 3mm. a tots els laterals menys al llom. Al llom afegirem 6mm. com a gruix del cartó interior.

11 de març 2013

Calcular el llom d'un llibre

Estàs dissenyant un llibre, catàleg o revista i cal que realitzis el desenvolupament de la coberta. Per tant has de calcular el gruix del llom.

Tens dues opcions: La primera i més intel·ligent dirigir-te a l'impressor que realitzarà el projecte i demanar-li que et faciliti una maqueta en blanc. La segona calcular per aproximació el gruix tu mateix.

Demanar a l'impressor que ens faciliti una maqueta en blanc. Perquè ens facin la maqueta haurem facilitar les següents dades: Format llibre, nombre de pàgines, tipus de paper, si és cosit o fresat, si porta guardes i el tipus d'enquadernació: tapa tova, tapa dura o flexibook.

Calcular el gruix tu mateix, per als casos en els que desconeguis qui realitzarà la producció final. Calcular el gruix del llom d'un llibre és una tasca senzilla. Només has de conèixer una dada més a la llista anteriorment esmentada: El gramatge i volum del paper.


  Nombre de pàgines 
Per calcular el llom del llibre, hem de saber exactament el nombre de pàgines de què consta el nostre llibre, i dividir per dos per saber el nombre de fulls, que serà la dada que necessitem per calcular el llom.
Nombre de fulls = Al nombre de pàgines / 2

  Gramatge del paper 
Aquest és un concepte que s'utilitza per fer-se una idea del gruix del paper, encara que en realitat fa referència al pes que té un full d'un metre quadrat, normalment expressat en grams (g/m2).
El gruix del paper, en realitat es mesura amb un micròmetre, i ens indica la distància que hi ha entre les dues cares del paper, normalment s'expressa en micres (mil·lèsimes de mil·límetre) o en mil·límetres.
Gruix o calibre del full (micres) = Gramatge (grams/m2) x mà de paper

Si no disposes d'un micròmetre o els catàlegs del teu distribuïdor no fan constar aquesta dada en les característiques tècniques, aquí indico el calibre dels gramatges més comuns (És orientatiu doncs un mateix gramatge pot tenir diferent calibre, segons el fabricant, i les caràteristiques propies de cada paper):


Estucat Brillant          
115 g = 0,081 mm
135 g = 0,094 mm
150 g = 0,106 mm
170 g = 0,124 mm

Estucat Mat
115 g = 0,095 mm
135 g = 0,110 mm
150 g = 0,124 mm
170 g = 0,144 mm

Paper òfset
115 g = 0,139 mm
135 g = 0,149 mm
150 g = 0,159 mm
170 g = 0,178 mm

Paper reciclat
115 g = 0,110 mm
135 g = 0,127 mm
150 g = 0,148 mm
170 g = 0,170 mm

Gruix del llom = Nombre de pàgines / 2 x gruix del paper.

  Tipus d'enquadernació 
És important conèixer el tipus d'enquadernació tapa dura, cartoné, tapa tova o rústica. Per així tenir en compte el gruix dels cartrons en el cas de la tapa dura i de la cartolina si és rústica, a l'hora de realitzar el desenvolupament de la nostra coberta.
Gruix del llom = Gruix del tac + gruix de les cobertes (en enquadernació fresada), en cosida sumar entre el el 5 i 10% de fil, en altres enquadernacions caldria sumar els diferents elements que intervenen

  Com realitzar el càlcul? 
La fórmula per al càlcul dependrà de tots els valors. Partirem sempre de la fórmula estàndard i anirem afegint gruix segons les variants.

Exemple: Tenim un llibre que volem enquadernar amb tapa tova i utilitzant la tècnica d'encolat amb cola PUR, el nostre llibre té 350 pàgines, i utilitzarem un paper estucat mat de 135 grams.

360: 2 x 0,110 = 19,80 mm.

Aquest serà el gruix de l'interior, a aquesta mesura afegirem 0,5 mm si utilitzem enquadernació de tapa tova (rústica fresada).

19,80 + 0,5 = 20,30 mm

- Per als tapa tova cosits, a la fórmula anterior (bàsica) li afegirem 1 mm
- Per als tapa dura de llom rodó, haurem de ser coneixedors del calibre del cartró, és la mesura donada en mil·límetres i sol rondar entre 2 mm i 3 mm (és el més habitual per als llibres).
Com el folre i la sobrecoberta són rodons, afegirem un percentatge que sol ser del 10% per als TD impresos en pla, i del 13% per als TD impresos en rotativa.

- Per als Flexibooks, és més complicada la fórmula i sempre és convenient fer maqueta ja que el percentatge pel qual multiplicar el valor que ens doni el tac pot variar enormement ja que un dels factors que intervenen és la força amb la que cenyeix el tac l'impressor.
Normalment, a menor nombre de pàgines major serà el percentatge multiplicador.
  • Hi ha eines al mercat que et permeten calcular automàticament el llom o tac d'un llibre. Aquesta és una d'elles no és gratuïta, però gairebé.
  • També hi ha un plugin per Indesign que permet paramentar tots les guies de les cobertes, llom, solapa, sagnat ... Aquí aquesta l'enllaç
 
Ir abajo Ir arriba