08 de juny 2012

Com funciona un sistema CMS?

En altres entrades he explicat com funciona un sistema de gestió de color bàsic. En aquesta explicaré com funciona un sistema CMS bàsic, en arts gràfiques.

En arts gràfiques CMS significa: Sistema de Gestió de Color (Colour Management System). I realitza funcions de conversió de color entre diferents perfils, arxius, o dispositius. No obstant això en disseny web CMS significa: Sistema de Gestió de Continguts (Content Management System) permetent la creació i administració de continguts a través de la creació una estructura de suport.

Un sistema CMS permet anar un pas més enllà en la gestió de color. Em centraré en el que aquest programari pot aconseguir amb els nostres, o pels nostres, arxius pdf realitzats en l'estudi.

Partim de la base que hem generat un pdf acord amb una de les variants de sortida PDF/X-1, PDF/X-1a, PDF/X-2, PDF/X-3, PDF/X-4 de la norma ISO existent per a arts gràfiques. Cadascuna d'aquestes especificacions està enfocada a un ús particular en el món de la impremta. Per tant cadascuna admet o restringeix el que en aquest pdf es pot o no manipular. I com ell mateix es comunica amb el CMS. Per tant dependrà de com generem aquest pdf, el resultat final, la impressió del mateix.

El CMS "inspecciona el pdf" (Fig. 1) , es comunica amb ell. Depenent de les "respostes" aquest pren decisions (preestablertes per l'operari de preimpressió per endavant) per a "reparar, adaptar i preparar" aquest pdf per al procés de filmació. Si no està especificat o etiquetat correctament el pdf, o potser no es un pdf/x, s'apliquen canvis subtils. S'adapten rangs de color, es gestiona el límit total de tinta... Aplicant per a cada canvi un propòsit de processament (perceptual, relatiu, absolut i de saturació de la imatge), associant a aquest un mètode d'assignació de gamma i un perfil ICC de destinació (en la majoria dels casos Device link). Verificant dades com el RGB, CMYK, Lab, Escala de grisos, Bitmap, conversions entre perfils d'origen i destinació...

Moltes vegades hi ha sorpreses en veure el resultat del nostre disseny imprès. Moltes vegades som responsables directes d'aquestes sorpreses.

01 de juny 2012

Posa un codi QR a la teva vida

Si fa uns anys el boom era estar a les xarxes socials, o en cas contrari no eres ningú. Avui és posar un codi QR a la teva publicitat, al teu currículum vitae...
Quick Response Barcode, o codi QR. Igual que els codis de barres tan estesos, però bidimensionals. Permeten emmagatzemar informació en una matriu de punts. Si bé no són nous, aquest tipus de codis, ja tenen un parell de dècades, la contínua evolució de la tecnologia permet ara que a nivell usuari i amb un simple mòbil puguem emetre o rebre informació.
http://www.qrstuff.com/ és un lloc que genera aquests codis a partir d'una URL, un SMS, un número de telèfon o una targeta Vcard, enllaços directes a Youtube, Google Maps, Twitter, Facebook, Linkedin, accés a botigues en línia com App Store o iTunes, o fer pagaments directes a través de Paypal, entre moltes possibilitats.
Per poder llegir, visionar, un codi QR necessites un programari gratuït que la mateixa pàgina ofereix i que un cop instal·lat al teu mòbil permet escanejar i descodificar la informació, visualitzant, aquell contingut que l'emissor vol fer-te arribar.
 
Ir abajo Ir arriba