27 de novembre 2010

Tres potes per a una taula,
l'equilibri perfecte

"En comptes de fer-ho bé des del principi, està fet malament fins a la fi". Aquesta frase, està agafada al vol en una conversa col.loquial. Així a pèl, en cru i sense preàmbuls sona dura i despectiva cap al treball dels altres. Però explica una realitat, amb la meitat de l'esforç posat en realitzar "x" art final, es poden aconseguir millors resultats. 

Des d'aquest bloc he desenvolupat en tot moment el pensament del dissenyador com a creatiu, la persona multidisciplinar que genera idees aplicables a diversos camps d'acció. Conscient del que això comporta, faig valer aquell refrany que diu: qui molt abraça poc estreny. I sempre recomano envoltar-se de professionals tècnics en totes aquelles disciplines que toquem habitualment. Coneixedor que avui mantenir un equip propi és tasca difícil. Recomano envoltar-se dels millors externs. 

En una altra entrada ja vaig apuntar que el que vam aprendre ahir és obsolet avui i serà ancestral demà. El dissenyador crea, la impremta imprimeix. El nexe d'unió (la tercera pota, d’aquesta taula de treball) no és altre que el taller de preimpressió, que posa a disposició del dissenyador els coneixements adquirits a través d'una dilatada dedicació al món de la composició, del fotogravat i de la fotomecànica. Coneixedors de les necessitats d'uns i altres filtren els originals, poleixen, corregeixen... Fent més productiu el treball de les dues parts, que deixen de preocupar d'aquests petits serrells incòmodes.

Des d'aquí reivindico la tasca dels tallers de preimpressió. Les inversions milionàries que han realitzat tallers de preimpressió i impremtes. Renovació de maquinària, i formació en els equips humans, beneficien en primer lloc al client (el dissenyador). D'una banda la qualitat ha augmentat. Per un altre i aquest és encara més important, les tècniques de filmació i imposició han donat un gir total. Això ens beneficia a tots doncs per presentar un art final en condicions cal treballar molt menys, aconseguint millors resultats. Només cal reciclar mínimament. 

Per tant tot aquell que realitzi la seva pròpia preimpressió, està en la meva opinió obligat a actualitzar el seu sistema de treball. Són canvis la majoria, que al contrari del que podria semblar, redueixen el temps de dedicació a les tasques de generació de l'art final, simplificant com no s'hi havia vist mai, els tediosos treballs de maquetació. També a ajudat l’arribada de nous programes i actualitzacions dels ja existens, que han vingut a cobrir buits. Aquest i molts altres blogs que vénen a omplir possibles forats d'informació o formació. 

Correctes, impecables, però sense haver evolucionat. Utilitzant programes obsolets, o generant originals preparats per ser filmats com quan es treballava amb fotolits, per posar uns exemples, avui ja no poden ser admesos.

16 de novembre 2010

Com realitzar un quadernet d'imposició en esquema o diagrama

A l'entrada anterior vaig explicar com realitzar un quadernet físic i la seva utilitat. En aquesta explicaré com fer un quadernet en esquema o diagrama. 

La pràctica quotidiana, el fet cert, que moltes vegades només necessitem saber quines pàgines formen part d'un plec per combinar per exemple, un color especial, posar les millors fotos en les pàgines centrals de cada plec ... fan molt útil la realització de quadernets en esquema. 

De les diverses fórmules que conec detallaré dues. Demostrant així que sempre hi ha més d'una forma possible de realitzar correctament una operació: el mètode acadèmic (aquell que ensenyen en els centres educatius), i un segon procediment alternatiu (que vaig aprendre al carrer). 

Exemples representats 3 formes (plecs) de 8 pàgines (24 pàgines en total). 

  QUADERNET PER FORMES ALÇADES   

En un full de paper realitzarem tantes línies verticals com formes ens indiqui l'impressor. Cada línia representa una forma. 

Iniciarem la numeració al costat dret de la marca baixant en ziga-zaga, fins a obtenir la meitat de les pàgines totals de la forma, pujant llavors en ziga-zaga invers. 

Passant ara a la forma següent per repetir el procés. 

Aspecte final del nostre esquema de quadernet. 


  UN QUADERNET PER FORMES GRAPADES   

El procés de realització és el mateix. La variació és que hem de comptar les pàgines de la primera a l'última des de la primera forma. 
Aspecte final del nostre esquema de quadernet. 

Hem realitzat els quaderns seguint les normes acadèmiques establertes. El que ara desenvoluparé, ho vaig aprendre al carrer, m’ho va ensenyar un "mestre de l’ofici". 


  UN QUADERNET PER FORMES ALÇADES   

En un full de paper realitzarem tantes línies verticals com formes ens indiqui l'impressor. Cada línia representarà una forma d'imposició.

Numerar d'esquerra a dreta. A sota, el següent número. Ara esquerra. A sota. A la seva dreta ... Consecutius 1, 2, 3 ... 

Passant ara a la forma següent per repetir el procés. 

Aspecte final del nostre esquema de quadernet. 


  UN QUADERNET PER FORMES GRAPADES   

El primer pas repeteix l'estructura del sistema d'alçat. Dividirem està horitzontalment, amb una línia imaginària. 

Numerar d'esquerra a dreta. A sota, el següent número. Ara esquerra. A sota. A la seva dreta ... Consecutius 1, 2, 3 ...  Fins a la meitat de la forma.

L'última forma, per entendre'ns la central, la completarem amb les seves 8 pàgines. Per tornar en ordre invers a la primera forma. 

Aspecte final del nostre esquema de quadernet. 

Aquí mostro com queden disposades les pàgines, en cada un dels mètodes, per facilitar la seva comprensió.

Tria un. Pràctica, memoritza. Estalviaràs temps.

08 de novembre 2010

Com realitzar un quadernet físic d'imposició

Imposició és el terme utilitzat per denominar el nombre de peces que entraran en un format de paper (forma). En el cas de revistes, catàlegs o llibres ... el nombre de plecs. 

Molts projectes faran necessària la realització de quadernets (cuadernillos / booklet) físics. Conèixer el gruix del llom d'una publicació, en els casos en què aquesta vagi alçada. O el desplaçament lateral en aquells que sigui embotit, són alguns exemples. Hi ha dos tipus de plegat bàsic, en creu o paral.lel i un tercer suma de tots dos el combinat. 

En el moment de realitzar les nostres maquetes tindrem en compte el nombre de plecs, el seu ordre, les pàgines que integren cada plec, ja que aquests no tenen perquè ser tots iguals i si aquests van alçats o embotits. Informació que ens ha de facilitar l'impressor. No està de més demanar-li una maqueta en blanc. 

  CREU:   Els plecs són sempre en angle recte. 4, 8, 16, 32 són els quaderns més comuns. (Fig. 1) 
  PARAL.LEL:   Els plecs són sempre paral.lels. 4, 6, 8, 10, 12, 16, 20, 24, 32, 48 són els quaderns més comuns. (Fig. 2) 
  COMBINAT:   Els plecs combinen aleatòriament creu i paral.lel. 12, 16, 24, 32 són els quaderns més comuns. (Fig. 3)

Fem uns exercicis de papiroflèxia. Exemples representats forma de 16 pàgines.

Creu (fig. 4): Pas 1: Situació el paper en sentit horitzontal. Pas 2: Plegant-lo d'esquerra a dreta (has obtingut un quadernet de 4 pàgines). Pas 3: Dobla la peça resultant en sentit vertical de baix a dalt i la Giral 90 ˚ en el sentit de les agulles del rellotge (obtindràs un quadern de 8 pàgines). Si repeteixes aquest últim pas (obtindràs un quadern de 16 pàgines i repetint aquesta acció un 32 pàgines). Pas 4: Només quedarà numerar les pàgines i desplegar el nostre quadernet per obtenir un esquema del foliat i la seva posició ja sigui en cara o dors de la forma. 

Paral.lel (fig. 5): Pas 1: Situació el paper en sentit vertical. Pas 2: doblega'l per la meitat en sentit vertical. Dobla els extrems superiors fins fer-los coincidir amb el plec central. Pas 3: Doblarem el resultat per la seva meitat horitzontal. Pas 4: Només quedarà numerar les pàgines i desplegar el nostre quadernet per obtenir un esquema del foliat i la seva posició ja sigui en cara o dors de la forma.

  • Molt important: Un full de paper té 2 pàgines i tot original ha de ser multiple de 4. L'excepció a la regla: els originals que siguin enquadernats en espiral o wire-o. Tot això queda magistralment explicat en la pel.lícula de 1996 L'escàndol de Larry Flynt dirigida per Milos Forman i protagonitzada per Woody Harrelson (15' 26'').
 
Ir abajo Ir arriba