28 de maig 2010

Crear un nou document en blanc

Un original ben creat comença per definir la grandària del mateix. Del document que generem i de com ho fem dependran tots els passos successius. Un fet tan repetit i simple, com crear un document nou, va molt més allà del que al principi pugui semblar. La creació d'un document la finalitat del qual és la impressió requereix meticulositat.

La grandària de paper del nostre document, serà igual a la grandària final d'impressió. Crec important afegir en aquest moment l'espai de sagnat, allà on cada aplicació ho demani, doncs l'experiència demostra que el no contar amb aquest espai des d'un principi ocasiona un dels més comuns oblits.


En Carpetes, caixes, embalatges... que contenen formes irregulars. Les aplicacions només conceben grandàries de pàgina quadrades o rectangulars. La grandària del document serà igual la màxima horitzontal i la màxima vertical.

Per a documents tals com catàlegs, llibres... genera un arxiu amb pàgines consecutives. Inclou les pàgines en blanc allí on hi han  d'anar, doncs també conten. No incloguis en un arxiu pàgines saltades. No realitzis un arxiu per cada pàgina, això únicament elevarà els costos, ja que obliga a repetir una vegada i una altra les accions de verificació i manipulació.

De les diverses formes en les quals podem muntar els nostres originals destacarem les tres formes més comunes, oferint els pros i contres de cadascuna d'elles.

Opció A: Format a doble pàgina. Consecutives. (Fig. 4)


Aquesta opció prové, i a dia d'avui segueix sent molt utilitzada en els estudis de disseny. Compaginació en que els documents són creats com es veuran al obrir les pàgines de la revista o fullet, consecutivament ex.: 2 i 3, 4 i 5, 6 i 7... Avui dia això,  dificulta la labor del personal de preimpressió no és ni de llarg tan laboriós de manipular com ho era en el seu moment, quan s'havien de tallar les pel·lícules a mà una a una per a poder imposar-les correctament en planxa. També dificulta com parlaré més endavant la revisió del marge de desplaçament.

Opció B: Format de doble pàgina. Compaginat. (Fig. 5)

 • Un arxiu pot contenir diferents documents, fins i tot de diferents mesures, si l'aplicació ho permet. Per contra un document no ha de contenir més d'un original. És a dir no agrupar en un full de paper tota una papereria corporativa, o la cara i el dors d'una mateixa peça.
 • Si decideixes que el teu disseny tindrà unes mides fora dels estàndards, o vols utilitzar un paper especial, parla amb l'impressor. Poseu en comú idees i solucions. De vegades uns mil·limetres en un disseny fan que els costos es disparen. O aquell paper que tu tens al cap no és el millor per realitzar certs manipulats...
 • No perdis el temps realitzant muntatges manuals, no realitzis muntatges de cap tipus. Els programes d'imposició treballen molt millor amb pàgines soltes. Permetràs així optimitzar les possibilitats del mateix. Deixa que sigui l'impressor qui decideixi com realitzar la imposició.

  16 de maig 2010

  Empaquetar, reunir per a impressió…
  Automatitzar la reunió d'arxius

  Els encàrrecs poden dilatar-se en el temps. Sofrir infinites modificacions. És comuna la còpia d'arxius, el duplicat de carpetes. Tot això genera al final, que encara i sent curós, algun arxiu quedi perdut o oblidat. 

  La majoria de programes conten amb opcions automàtiques, que busquen, aglutinen i dupliquen tot aquell material que realment està relacionat amb l'arxiu que finalment farem arribar a la impremta: fotografies, arxius vinculats d'altres aplicacions i fins i tot després d'advertir de la possible vulneració de les lleis de propietat intel·lectual sobre la distribució de tipografia, també la inclouen. 

  Aquesta opció la trobaràs amb diferents noms segons l'aplicació en el menú desplegable arxiu. Aquí van alguns exemples: Empaquetar a InDesign; Juntar para salida a QuarkXPress; Recolectar para salida a Scribus; Reunir para impresión a Freehand; Preparación para servicio de filmación a CorelDraw... entre d’altres.

  • No incloguis al material recopilat cap altre arxiu de suport, com pogués ser, fotomuntatges d'imatges per capes... Tan sols provocarà confusió. 
  • Comprova sempre el suport digital que enviaràs. 
  • Si envies un document obert, adjunta sempre una impressió a color del material gravat. Mai de proves anteriors, a les quals s'hagin realitzat correccions doncs això només induïx a error, tot i que estiguin indicades. El teu material serà tractat per personal que desconeix les indicacions que et van fer. 
  • Si envia un pdf o document tancat, aquestes proves seran d'aquest document. 
  • Si el disseny ho requereix inclou en el paquet una maqueta del plegat. Encara quan les pàgines no vagin numerades en l'imprès final, en aquesta numera en ordre correlatiu totes les seves cares, evitant d'aquesta forma qualsevol error d'interpretació. 
  • Fes constar les dades d'una persona de contacte amb coneixement dels detalls del projecte, nom, càrrec, telèfon, correu electrònic, en el paquet per al destinatari. Per si hi ha problemes.
    
   Ir abajo Ir arriba