25 d’abril 2010

Programes per arts gràfiques:
Elecció de l'aplicació

L'evolució de les eines informàtiques tant a nivell de software com de hardware és constant i imparable, però també desigual. Diferents plataformes, múltiples desenvolupadors, empreses que fagociten a altres. Aplicacions cada dia més preparades per realitzar treballs alternatius, als quals els van donar origen. En un intent de no quedar enrere o al marge de cap àmbit del disseny. Afegeixen eines i solucions que tot i estar en l'aplicació poden no ser compatibles amb les necessitats i el correcte desenvolupament del nostre projecte. Generant a més macroprogrames, devoradors de recursos. Dificultant el seu ús per allò que en un principi específicament van ser creats.


Hi ha tres grans grups d'aplicacions destinades a realitzar les diverses tasques i implementar-se entre si en el món de les arts gràfiques:
  • Aplicacions de dibuix vectorial
  • Aplicacions de tractament d'imatge o pintura
  • Aplicacions de maquetació o composició de pàgina

   APLICACIONS DE DIBUIX VECTORIAL   

Les aplicacions més conegudes i destacables serien: Illustrator, Freehand (a mort, no hi ha tornada a enrere), Corel Drawn totes de programari propietari. Inkscape és l'opció de programari lliure.

Són aplicacions que treballen formant estructures geometries a través de fórmules matemàtiques i algorismes. Aquests contenen informació sobre color mida, etc. De fàcil modificació, mantenen la seva qualitat per molt s'ampliï la seva mida, ja que la resolució és determinada pel dispositiu de sortida.

Permeten un alt nivell de manipulació dels objectes creats tant en gràfics com en text. Els arxius resultants pesen poc. Accepten la importació d'arxius d'altres aplicacions: imatges, text. Això els fa molt pràctics a l'hora d'elaborar dissenys no complexos. És com treballar en un full en blanc.

Figura 1 Dibuix vectorial al 100%. La seva qualitat és òptima. Figura 2 La mateixa imatge ampliada. La imatge vectorial no mostra perduda de qualitat. Figura 3 Com tracta la informació: simples línies que contenen tota la informació.


   APLICACIONS DE TRACTAMENT D'IMATGE O PINTURA   

Les aplicacions més conegudes i destacables serien: Photoshop, PaintShop Pro. Gimp com a programari lliure.

Tracten la informació en forma de retícules o malles, donant un valor determinat a cada píxel (mapa de bytes). Generant d'aquesta forma l'imatge. A major nombre de píxels major definició. Aquestes imatges es veuen afectades per l'augment o reducció de la mida de la imatge, en aplicacions externes. Podent arribar a "píxelar" una imatge, si la imatge s'ha ampliat a l'excés o per contra perdre línies i detalls si la seva reducció és excessiva. Permeten amb habilitat realitzar il·lustracions realistes, retocar o fer fotomontatges i polir qualsevol detall d'una fotografia. És com treballar en un full quadriculat.
Figura 4 Imatge fotogràfica al 100%. Figura 5 La mateixa imatge ampliada. L'original en mapa de bytes mostra el perfil dentat (píxelació). Figura 6 Com tracta la informació mostra els píxels que utilitza per a la construcció d'imatges.


   APLICACIONS DE MAQUETACIÓ, DIAGRAMACIÓ O
 COMPOSICIÓ DE PÀGINA   

Les aplicacions més conegudes i destacables serien: InDesign, QuarkXpress, l'opció lliure es diu Scribus. Quedant pel camí aplicacions com Pagemaker, i altres destinades únicament a la plataforma PC com Corel Ventura, Publisher o Serif Page Plus.

Permeten composar i maquetar qualsevol original. Destinats a la maquetació de gran volum, admeten fitxers vectorials, rasteritzats, editors de textos externs, fins i tot alguns accepten arxius directament d'aplicacions ofimàtiques. Permeten la creació de pàgines mestres, estils de text, flux i vinculacó de text... Aquestes característiques no són úniques d'aquests programes ja que la majoria d'aplicacions de dibuix vectorial permeten també la creació d'estils, tot i que els paràmetres de definició són en aquests últims molt més limitats.

Un canvi efectuat per una innovació en el programa que utilitzes habitualment, pot no afectar aparentment a la teva tasca diària, creant en el següent esclaò de la cadena un conflicte sense solució. Aquesta arribarà quan un elevat nombre d'usuaris es posi en contacte amb el distribuïdor, aquest procés pot portar hores, dies, setmanes ...
  • Per tant la meva primera recomanació és parlar amb l'impressor per fer-li saber l'aplicació i versió amb que pensem realitzar el nostre projecte, perquè ell pugui certificar que disposa del software necessari per a la seva posterior manipulació. Si desconeixem qui realitzarà la impressió, treballar amb una versió de programa inferior a la més moderna existent en el mercat (si aquesta és una nouvinguda), amb això evitarem segur conflictes.
  • Utilitza correctament els programes. Crea logotips, dibuixos, elements gràfics en un programa de dibuix vectorial. Retoca imatges i realitza fotomontajes amb un programa de pintura. Crea fullets, catàlegs, tarifes, memòries, llibres… en un programa de maquetació. Encara que siguin poques pàgines, o creus que ets més ràpid amb una o altra aplicació i queda igual, no és cert. Això no són matemàtiques i aquí l'ordre dels factors si altera el producte, i molt.
  • És, doncs, important dominar almenys un d'aquests programes, per grup. Per poder realitzar el nostre treball en condicions. Per no confondre concepte amb realització. Com navalles suïsses que som, a més ens veurem obligats a conèixer els programes que creen i verifiquen PDF per exemple. O els més usuals d'ofimàtica, disseny web, multimèdia... Però d'aixó parlaré en altres entrades.
 
Ir abajo Ir arriba